Возврат, обмен заказа, гарантии

 Продажа, возврат или обмен товара в интернет магазине HomeLine Azerbaijan регламентированы в соответствии с существующим законодательством: 

Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики (Утвержден Законом Азербайджанской Республики от 28 декабря 1999 года № 779-IГ)

     ст. 619 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики «Продажа товара по образцам», ст. 616 Гражданского кодекса и другими законодательными актами;

Qaytarılma, dəyişdirilmə və zəmanət

Homeline Azərbaijan online-mağazada satış, qaytarılma və ya dəyişdirilmə mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq tənzimlənir:

Azərbaycan Respubliksaının Mülki məcəlləsi (Azərbaycan Respublikasının 28 dekabr 1999-cu il tarixli 779-İQ nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmişdir)

Maddə 619 «Malların nümunələr üzrə satılması», «Maddə 616 Malın ümumi ofertası» və qanunvericiliyin digər maddələri ilə.

Гарантийный сертификат

Продажа товара по образцам (выдержки из Закона):

Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления покупателя с образцом товара (его описанием, каталогом товаров и т. п.), предложенным продавцом.

 Продавцом должна быть предоставлена информация потребителю об основных потребительских свойствах товара, о месте его изготовления, о наименовании изготовителя, о цене и об условиях приобретения товара, условиях доставки, о порядке оплаты товара, о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.

Предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, то есть предложением продавца о заключении договора.

  Оформление заказа на сайте продавца является согласием покупателя заключить договор купли-продажи.

Malların nümunələrlə satışı:

Pərakəndə satış haqqında alqı-satqı müqaviləsi alıcının satıcı tərəfindən təklif edilmiş mal nümunəsi (onun təsviri, malın kataloqu və i.a.) ilə tanış olması əsasında bağlana bilər.

Pərakəndə satış haqqında alqı-satqı müqaviləsinin əsas şərti alıcıya mal haqqında informasiya verilməsidir. Satıcı satışa təklif edilən mal haqqında Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 617-ci maddəsində müəyyənləşdirilmiş və pərakəndə ticarətdə adətən irəli sürülən tələblərə uyğun olan zəruri və düzgün informasiya verməyə borcludur. Pərakəndə satış haqqında alqı-satqı müqaviləsi bağlananadək alıcının malı gözdən keçirmək, öz yanında malın xassənin yoxlanılmasını və ya ondan istifadənin nümayiş olunmasının tələb etmək ixtiyarı vardır, bir şərtlə ki, bu malın xarakterinə görə istisna edilməsin və pərakəndə ticarətdə qəbul edilmiş qaydalara zidd olmasın.

Malın qeyri-müəyyən şəxslər dairəsinə ünvanlanmış reklamda, kataloqlarda və malların təsvirində təklif edilməsi, əgər bu pərakəndə satış haqqında alqı-satqı müqaviləsinin bütün mühüm şərtlərini əhatə edirsə, ümumi oferta sayılır.

Alıcının saytda sifarişi rəsmiləşdirməsi alqı-satqı müqabiləsinin təsdiq edilməsidir.

Гарантии качества и безопасности

Все постельные комплекты, пледы и другие товары, продаваемые в интернет магазине HomeLine Azerbaijan, полностью соответствуют международным стандартам качества. Продаваемые нами товары производятся на фабриках с современным оборудованием, отвечающим самым строгим требованиям, и из безопасных для жизни и здоровья материалов. Гарантийные обязательства на продаваемые в интернет магазине HomeLine Azerbaijan продукцию соответствуют предоставленным гарантийным условиям фирм-производителей.

 

Гарантия подлинности 

Мы не закупаем и не реализуем в своем интернет магазине подделки и товары низкого качества. Установленные на товары, розничные цены, оптимально сбалансированны по соотношению "цена-качество". Все продаваемые нами товары проверяются: при поступлении их на склад, на соответствие потребительским свойствам, оригинальной маркировки фирм производителей, размерам, комплектации и качеству.

Keyfiyyət və təhlükəsizliyin zəmanəti

HomeLine Azerbaijan internet mağazada satılan bütün yataq dəstləri, pledlər və digər məhsullar beynəlxalq keyfiyyət standartlarına tam uyğundur. Bizim satdığımız məhsullar müasir avadanlıqlarla təhciz olunmuş fabriklərdə istehsal olunur, həyat və sağlamılq üçün zərərsiz olan materiallardan hazırlanır. Satılan malların zəmanət öhdəlikləri istehsalçı firmaların zəmanət şərtlərinə cavab verir.

Biz saxta və aşağı keyfiyyətli mallar almırıq. Məhsullara qoyulan pərakəndə qiymətlər “qiymət-keyfiyyət” nisbətinə uyğun olaraq balanslaşdırılıb. Satdığımız məhsulların hamısı aşağıdakı qaydada yoxlanılır: anbara daxil olduqda, istehlakçı xüsusiyyətlərinə, istehsalçı şirkətlərinin orijinal etiketləməsinə, ölçüsünə və keyfiyyətinə görə.

Право покупателя на возврат и обмен товара

Уважаемый покупатель, возврат товара, купленного через интернет-магазин HomeLine Azerbaijan, возможен в течении 24 часов с момента покупки.

Гарантия возврата денег 

В случае возврата нам товара надлежащего качества мы вернем 100%, уплаченной Вами стоимости заказа, за вычетом фактической стоимости его доставки, после проверки его состояния. При обмене товара надлежащего качества покупатель оплачивает стоимость доставки товара.

  В вариантах с бесплатной доставкой деньги за заказ возвращаются в полном размере или производится бесплатный обмен, если возврат товара произошел по вине нашего интернет магазина (несоответствие модели, размера, цвета, полученного покупателем товара, указанным им в заказе и др.) или скрытого заводского брака производителя. При отсутствии вины продавца из данной суммы будет вычтена сумма, затраченная на пересылку товаров.

 Изделия, поставляемые в комплекте, принимаются к возврату или обмену только в комплекте.
  Возврат или обмен заказанного товара возможен в случае, если сохранен его товарный вид (этикетки; ярлыки, содержащие характеристики товара; оригинальная упаковка производителя) и потребительские свойства.

Мы не принимаем к обмену или возврату товары, у которых есть какие-либо признаки того, что они уже были в употреблении.

 

Alıcının qaytarma və dəyişdirmə hüququ

Hörmətli alıcı, HomeLine Azerbaijan online-mağazada vasitəsi ilə aldığınız məhsulu 24 saat ərzində qaytara bilərsiniz.


Məhsulu qaytardıqda sifarişin dəyərinin 100%-ini (çatdırılma haqqını çıxmaq şərti ilə) qaytarırıq. Məhsulu dəyişdirdikdə alıcı sifarişin çatdırılma haqqını ödəyir
Yalnız bizim internet-mağazanın səhvi nəticəsində (model, rəng, ölçü uyğunsuzluğu) və ya istehsal qüsuru olduqda aldığınız məhsulun pulunu tam şəkildə geri ala bilərsiniz.


Qaytarılma və ya dəyişdirilmə o halda mümkündür ki,İstehlakçı tərəfindən əldə edilmiş lazımi keyfiyyətli mal istifadə olunmayıb və onun əmtəə görünüşü, istehlak xassələri, plombu, yarlığı saxlanılıb.


Istifadə olunmuş məhsullar geri qaytarılmır və dəyişdirilmir.